Maak De Stad

Antwerpen aan’t woord’ daagt alle Antwerpenaren uit om op www.maakdestad.be mee uitdagingen en oplossingen te bedenken en uit te werken voor de stad Antwerpen en haar negen districten. Maakdestad.be is open forum, een ontmoetings-, uitwisselings- en werkruimte voor Antwerpenaren die mee willen denken en werken aan een betere stad. Op 22 september volgt een groot stadsgesprek. In het najaar worden de resultaten voorgesteld. Doel is om verschillende Antwerpenaren, organisaties, ondernemingen, politici dichter bij elkaar te brengen om samen te werken aan de toekomst van onze stad!